NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS JACOBS DOUWE EGBERTS LT

Sveiki atvykę į Jacobs ® svetainę ("Svetainė"). Šią Svetainę jums pristato UAB „Jacobs Douwe Egberts LT“, kurios pagrindinė buveinė yra Taikos pr. 88, LT-51182 ,Kaunas, Lietuva - registracijos numeris 303753885.

 

Taikymas

 

Šios naudojimosi taisyklės ir sąlygos ("Naudojimosi taisyklės") taikomos visiems apsilankymams Svetainėje ir svetainės naudojimui, taip pat visai informacijai, rekomendacijoms ir/ar paslaugoms, teikiamoms jums per šią svetainę ("Informacija"). Naudodamiesi šia Svetaine jūs sutinkate su šiomis Naudojimosi taisyklėmis. Šios Naudojimosi taisyklės gali būti bet kuriuo metu pakeistos ar papildytos JACOBS DOUWE EGBERTS iniciatyva. Pakeistos ar papildytos Naudojimosi taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje Svetainėje momento.

 

Informacija ir atsakomybė

 

Pateikta Informacija yra tik bendro informacinio pobūdžio. JACOBS DOUWE EGBERTS nėra atsakinga už bet kokius nuostolius, patirtus dėl naudojimosi svetaine (arba negalėjimo ja naudotis), įskaitant žalą, padarytą virusų, bet kokio informacijos netikslumo ar neišsamumo, išskyrus atvejus, kai tokia žala kyla dėl JACOBS DOUWE EGBERTS arba jos įgaliotų darbuotojų tyčios arba didelio neatsargumo. JACOBS DOUWE EGBERTS nebus atsakinga už žalą, atsiradusią dėl naudojimosi elektroninių ryšių priemonėmis, įskaitant - bet neapsiribojant - žalą dėl elektroninių ryšių priemonių nepristatymo ar pavėluoto pristatymo, elektroninių ryšių priemonių perėmimo, trečiųjų šalių ar kompiuterinių programų manipuliavimo elektroninių ryšių priemonėmis, virusų perdavimo.

 

Privatumo politika

 

Šioje Svetainėje pateikti ar renkami asmens duomenys yra naudojami laikantis Jacobs Privatumo politikoje nustatytų sąlygų. Naudojimosi taisyklės yra susietos su Jacobs Privatumo politika, skelbiama šioje Svetainėje.

 

Susietos išorinės svetainės

 

Šioje Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į susietas išorines internetines svetaines. JACOBS DOUWE EGBERTS neatsako už naudojimąsi susietomis išorinėmis interneto svetainėmis, iš kurių pateikiamos nuorodos į šią Svetainę, ar jų turinį. Jacobs Privatumo politika netaikoma jokiam jūsų asmens duomenų apdorojimui tokiose susietose išorinėse svetainėse.

 

Intelektinė nuosavybė

 

Nebent nurodyta kitaip, visos teisės į šią Svetainę ir Informaciją, įskaitant autoriaus teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises priklauso JACOBS DOUWE EGBERTS. Naudotojai gali lankytis svetainėje, susipažinti su Informacija ir daryti jos kopijas savo asmeniniam naudojimui, pavyzdžiui, ją spausdinti ar saugoti. Dėl bet kokio kito svetainės ir/ar Informacijos naudojimo, pavyzdžiui bendrovės JACOBS DOUWE EGBERTS svetainės (ar jos dalies) saugojimo ar dauginimo/kopijavimo bet kurioje kitoje išorinėje interneto svetainėje, nuorodų sukūrimo, turi būti gautas išankstinis rašytinis JACOBS DOUWE EGBERTS sutikimas.

 

Jacobs ® ir visi kiti prekės ženklai, naudojami šioje Svetainėje yra KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (“KDE”), JACOBS DOUWE EGBERT ar jų filialų bei dukterinių įmonių registruoti prekės ženklai.

 

Nesuderintos/nepageidaujamos idėjos

 

Jei jūs patalpinate šioje svetainėje nesuderintas/neprašomas idėjas ir/ar tekstinę, vaizdinę, garsinę, programinę, informacinę medžiagą ("Medžiaga"), elektroniniu paštu ar kitaip pateikiate tokią Medžiagą JACOBS DOUWE EGBERTS, pastaroji turi teisę visa apimtimi neatlygintinai naudoti ir kopijuoti tokią Medžiagą, įskaitant ir naudojimą komerciniams tikslams. Dėl tokios Medžiagos naudojimo JACOBS DOUWE EGBERTS nėra saistoma jokiais konfidencialumo įsipareigojimais.
Medžiagą patalpinę asmenys prisiima atsakomybę dėl ir atleidžia JACOBS DOUWE EGBERTS nuo bet kokių reikalavimų, veiksmų ir įsipareigojimų, susijusių su trečiųjų šalių intelektinių nuosavybės teisių pažeidimais ar kitais trečiųjų asmenų atžvilgiu neteisėtais veiksmais, susijusiais su nurodytos Medžiagos panaudojimu.

 

Taikytina teisė ir teismingumas

 

Šioms Naudojimosi taisyklėms yra taikoma išimtinė Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kylantys iš šių Naudojimosi taisyklių, įskaitant ginčus dėl šių taisyklių laikymosi ir galiojimo, bus nagrinėjami atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme, išskyrus įstatyme numatytas išimtis dėl privalomo teismingumo.

 

Aktuali redakcija: 2016 m. birželio 14 d.