Jacobs Privatumo politika


Apimtis

 

Ši Jacobs Privatumo politika taikoma JACOBS DOUWE EGBERTS B.V, jos padaliniams ir dukterinėms įmonėms ("JDE") renkant, naudojant ir kitaip tvarkant asmens duomenis, susijusius su Jacobs ® Prekės ženklu ir šios svetainės naudojimu. Naudodamiesi šia svetaine jūs esate susipažinęs ir besąlygiškai sutinkate su visomis šioje Privatumo politikoje nustatytomis sąlygomis.

 

Kas yra atsakingas už Jūsų pateiktus asmens duomenis?

 

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdamas, Nyderlandai, yra juridinis asmuo, atsakingas už visą Jūsų pateiktų asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą, susijusį su Jacobs ® Prekės ženklu.


JDE yra pasiryžusi gerbti ir saugoti jūsų privatumą bei užtikrinti Jūsų mums pateiktų asmens duomenų apsaugą.

 

Kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis?

 

Jums pasirinkus užsiregistruoti mūsų svetainėje arba kitaip su mumis susisiekti, mes paprašysime jūsų pateikti tam tikrus asmens duomenis, tokius kaip vardas, adresas, šalis, kurioje gyvenate, elektroninio pašto adresas, ir kitokią informaciją apie jūsų turimas žinias, susijusias su Jacobs ® Prekės ženklu. Šie duomenys leidžia JDE:

 • asmeniškai bendrauti su Jumis atsakant į jūsų atsiliepimus ar užklausas dėl paslaugų teikimo arba jeigu jūs sutinkate gauti tokią informaciją - informuoti jus apie ) Jacobs ® Prekės ženklą;
 • administruoti ir vykdyti jūsų ) Jacobs ® Prekės ženklu pažymėtos produkcijos užsakymus;
 • administruoti jūsų turimą Jacobs ® Prekės ženklo paskyrą;
 • administruoti jūsų dalyvavimą konkursuose, pardavimų skatinimo akcijose, apžvalgose ar svetainės reklamose;
 • kaupti statistinius duomenis;
 • pranešti jums apie būsimas pardavimų skatinimo akcijas ir rinkodaros informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • tvarkyti užklausas ar skundus;
 • gauti kitokią informaciją apie kurios rinkimą jūs esate prieš tai informuotas 

 

Kaip mes renkame jūsų asmens duomenis?

 

Savo asmens duomenimis su mumis galite pasidalinti įvairiais būdais, pavyzdžiui:

 • registruodami savo paskyrą;
 • prenumeruodami mūsų naujienraštį;
 • susisiekdami su mūsų Vartotojų Pagalbos Centru elektroniniu paštu, telefonu arba kitu rašytiniu būdu;
 • registruodami jūsų įsigytą Jacobs ® Prekės ženklo produktą (tiesiogiai svetainėje arba siųsdami užpildytą atsakymo lapą, kuris pridedamas prie produkto);
 • dalyvaudami pardavimų skatinimo akcijose, šventėse, konkursuose arba svetainės tiesioginėse diskusijose;
 • tiesiogiai svetainėje įsigydami Jacobs ® Prekės ženklo produktą arba paslaugą;
 • lankydamiesi svetainėje ir sutikdami jūsų kompiuteryje ar kitame mobiliame prietaise įdiegti slapukus.

 

Kaip mes dalinamės arba perduodam ūsų asmens duomenimis?

 

Žinokite, už Jacobs ® Prekės ženklu pažymėtų produktų prekybą ir rinkodarą yra atsakinga atskira JDE įmonė, veikianti atitinkamoje pasaulio dalyje. Taigi, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti arba pasidalinti tarp visame pasaulyje esančių tokių verslo subjektų.
Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose šalyse gali būti nepakankamai užtikrinama jūsų asmens duomenų apsauga. Nežiūrint į tai, užtikriname jus, kad JDE taiko atitinkamas apsaugas jūsų konfidencialumui ir asmens duomenų apsaugai užtikrinti.


JDE taip pat gali pasidalinti Jūsų asmens duomenimis su trečiaisiais asmenimis ar įgaliotais atstovais, vykdančiais atitinkamus duomenų tvarkymo veiksmus JDE vardu. Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytas išimtis, JDE neturi teisės parduoti, nuomoti ar kitaip perduoti jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie įgytų teisę naudoti jūsų asmens duomenis įvairiais jų tikslais. JDE reikalauja minėtų paslaugų teikėjų atsakingai saugoti Jūsų asmens duomenis.


Informuojame, kad JDE kartais gali parduoti visą arba dalį verslo kitam verslo subjektui. Jeigu toks parduodamas verslas yra susijęs su Jacobs ® Prekės ženklu, tokio verslo pardavimo atveju jūsų asmeniniai duoemnys gali būti perduoti naujiems verslo savininkams.
Bet kokiais kitais atvejais, jūsų asmens duomenis mes atskleisime tik tada, jeigu to reikalaus atitinkami įstatymai, kai reikalinga sustabdyti arba kovoti su sukčiavimu, sprendžiant teisminius ginčus ar kitam teisėtam poreikiui, kuris esant atitinkamoms aplinkybėms yra svarbesnis už Jūsų privatumo interesus, pavyzdžiui, mūsų verslo ar personalo saugumas.

 

Jūsų pasirinkimai

 

Jeigu Jūs pasirenkate registruotis Jacobs ® paskyroje, jūs suteikiate teisę JDE ir jos įgaliotiems asmenims rinkti, kaupti, naudoti, atskleisti ir kitaip tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekiant aukščiau nurodytų tikslų.

 

Registravimasis Jacobs ® paskyroje

 

Mes norėtume atsiųsti Jums informaciją apie jus galimai dominantį Jacobs ® Prekės ženklą elektroniniu paštu, laišku arba kitomis susisiekimo priemonėmis. Vis dėlto, mes tai padarysime tik tuo atveju, jeigu su tokiu susisiekimu Jūs konkrečiai sutiksite.
Tuo atveju, jeigu jūs pasirenkate nesutikti su jumis susisiekti, tai nedarys įtakos jūsų anksčiau pasirinktoms mūsų susisiekimo su Jumis galimybėms naudojant skirtingus kontaktinius duomenis ar skirtingą naudotojo paskyrą.


Jūs visada turite galimybę bet kada atsisakyti gauti iš JDE informaciją, susijusią su Jacobs ® Prekės ženklu, nurodytais susisiekimo kanalais naudodami vieną iš šių atsisakymo būdų:

 • paspausdami atsisakymo parinktį, nurodytą jums Jacobs ® atsiųsto elektroninio laiško išnašoje;
 • įeidami į savo asmeninę paskyrą ir joje pakeisdami atitinkamas bendravimo nuostatas.

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu atsisakote gauti Jacobs ® Prekės ženklo informaciją, dėl informacijos apdorojimo trukmės ir atitinkamo tvarkaraščio galite dar kurį laiką gauti jau parengtus einamuosius pranešimus.

 

Kaip mes apsaugome Jūsų asmens duomenis?

 

JDE imsis atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, apsaugančių nuo asmens duomenų praradimo arba neteisėto tvarkymo. Šios priemonės gali apimti saugias registracijos formas, duomenų šifravimą, prieigos prie Jūsų asmens duomenų ribojimą.


Kaip ilgai mes saugosime Jūsų asmens duomenis?


Kai jūs atsisakote ar panaikinate savo paskyrą, jūsų asmens duomenys per protingą terminą bus ištrinti. Tokiu atveju mes pasiliksime tik tuos su Jūsų paskyra susijusius asmens duomenis, kurie reikalingi vykdyti mūsų teisiniams įsipareigojimams, spręsti ginčus bei siekiant priverstinai vykdyti susitarimus.

 

Slapukai

 

Slapukas yra mažas duomenų rinkinėlis (failas), įrašytas jūsų kompiuterio interneto naršyklėje, kai yra aplankomi atitinkami internetiniai puslapiai. Slapukas netalpina ir nerenka informacijos pats savaime, bet tai daro tik tada, kai yra skaitomas per serverį su interneto naršykle; slapukas gali suteikti informacijos, siekiant sukurti naudotojui draugiškenę aplinką, pavyzdžiui, aptikti klaidas. Kad sužinotumėte daugiau informacijos apie slapukus, jų naudojimą ir valdymą, prašome susipažinti su Jacobs Slapukų politika.

 

Vaikai

 

Mes primygtinai rekomenduojame tėvams prižiūrėti savo vaikų iki šešiolikos metų internetinę veiklą. JDE įprastinėmis aplinkybėmis neketina rinkti vaikų asmens duomenų ir/ar paprastai su vaikais nekontaktuoja. Tuo atveju, jeigu mums prireiks susisiekti su vaikais, mes stengsimės sudaryti jų tėvams arba globėjams pagrįstą galimybę duoti savo sutikimą iki vaiko asmens duomenų panaudojimo momento, išskyrus tuos atvejus, kai mes tiktai atsakysime į vaiko klausimus arba atliksime vaiko užklausas.


Privatumo politikos keitimas

 

Mes pasiliekame teisę keisti šią Jacobs ® Privatumo politiką, todėl raginame jus nuolat ją peržiūrėti. Ši Privatumo politika buvo paskutinį kartą pakeista 2016 m. birželio 14 d.


Klausimai ir atsiliepimai

 

Savo klausimus ir komentarus apie privatumo apsaugą mums galite siųsti elektroniniu paštu, adresu privacy@jdecoffe.com.


Jūs bet kada galite sužinoti apie saugomus jūsų asmens duomenis ir prašyti juos pataisyti ir/ar ištrinti, jeigu šie surinkti duomenys yra neteisingi arba nebūtini siekiant šioje Privatumo politikoje paminėtų asmens duomenų tvarkymo tikslų. Tai padaryti Jūs galite susisiekdami su mumis elektroninio pašto adresu privacy@jdecoffee.com ir nurodydami savo vardą, pavardę ir adresą.

 

Aktuali redakcija: 2016 m. birželio 14 d.